БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавського району Полтавської області

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Білицькій селищній раді

Дата: 18.01.2021 13:41
Кількість переглядів: 853

 

УМОВИ

проведення конкурсу  з перевезення пасажирів

на автобусних  маршрутах загального користування у Білицькій селищній раді

 

Загальна частина

     1.   Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів  на міських автобусних маршрутах в Білицькій селищній раді (далі – Умови) розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального  користування в Білицькій селищній раді (далі  -  конкурс) і є обов'язковими до виконання  підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками

      2. Терміни, що вживаються у цих Умовах, мають таке значення:

        конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються  перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет - постійний орган, утворений  організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - виконавчий орган – виконавчий комітет Білицької селищної ради;

 перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

умови конкурсу - встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

     3. Організацію проведення конкурсу забезпечує організаторДля виконання функцій з підготовки матеріалів для проведення конкурсу організатор  може залучати робочий орган на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

     У разі відсутності робочого органу організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно.

  4. Організатором на автобусному маршруті загального користування в Білицькій селищній раді є виконавчий комітет селищної ради.

  5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є: - реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту; - створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; - покращення якості пасажирських перевезень; - створення конкурентного середовища; - забезпечення оновлення рухомого складу; - підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; - забезпечення виконання соціально значущих перевезень.   

     6. Об'єктом конкурсу може бути: - маршрут (кілька маршрутів) автобусного сполучення; - сукупність   оборотних   рейсів автобусного  сполучення  за  умови, що кількість таких рейсів  відповідатиме вимогам замовника.     

    7. Об'єкт конкурсу визначається організатором окремим додатком.

    8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі  перевізнику претенденту надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

     9. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

    10. У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам ст. 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".

   11. Організатор затверджує  умови конкурсу, до якого повинні бути включені  визначені органами структура парку автобусів, що працюватимуть в межах  визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор  визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі") для перевезення пасажирів.

   12. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

    1) визнані банкрутами або щодо яких  порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації),  або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

 2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

 4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

5)мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому  порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів.

   13. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного  комітету з визначення автомобільних перевізників

      14. Персональний склад конкурсного комітету на міських автобусних маршрутах загального користування в Білицькій селищній раді затверджується рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради, який призначає голову, його заступника та секретаря.

      15. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Державтоінспекції та громадських організацій.. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками, претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень  пасажирів,  а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

    16. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у  пункті 15 цих Умов органів та організацій.  Із складу  конкурсного  комітету  50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта представники громадських організацій.

   17. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

    18 . Члени конкурсного комітету: беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за  бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу; мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються  проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів,  а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;  зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

Оголошення про проведення конкурсу   на визначення автомобільного перевізника

   19. Організатор або робочий орган публікує  в офіційному Інтернет-сайті Білицької селищної ради  не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

 1) найменування організатора та робочого органу;

 2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, вимоги: до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості, наявності кондуктора,  транспортного засобу, пристосованого  для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

3) умови конкурсу;

 4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу; 

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

 6) найменування установи, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

 9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

Подання документів для участі у конкурсі

 20. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 1-4.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим Порядком, проводить організатор перевезень.

21 Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

 

22. Організатор окремим наказом затверджує робочу групу по перевірці  достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсах конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у Білицькій селищній раді.

23.  Документи  для  участі в конкурсі подаються перевізником претендентом у закритому конверті (пакеті) до організатора . Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття робочою групою по перевірці  достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсах конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у Білицькій селищній раді.  Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

 24. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

25.  Документи,   які   надійшли   до   організатора   після встановленого строку, не розглядаються.

26. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його  переможцем у конкурсах,про  що  робиться запис в розділі IV заяви, і в разі визнання його переможцем у  конкурсі  (конкурсах)  з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.

27. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має  право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній  чи  письмовій  формі  (за вибором перевізника-претендента)протягом трьох днів.

28. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

29. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах,  визначених  пунктом 20 цих Умов, перевіряється робочою групою та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу. 

30. Під час приймання документів організатор або робочий орган     повинен  створити  умови  для одержання перевізником-претендентом  детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

 31. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку вхідної документації. Документи, подані несвоєчасно, не  реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про  спосіб повернення коштів,внесених за участь в конкурсі.

Проведення конкурсу та визначення переможця

 32. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками: наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу; наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами; строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);  наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам; наявність та характеристика виробничої бази; умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу; умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;  умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; досвід роботи перевізника-претендента  наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;  якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у  разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу; інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

33. Вимоги до перевізника: Автомобільний перевізник повинен:

- виконувати вимоги законодавства і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів; утримувати транспортні засоби у належному технічному та санітарному стані;

- забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водія; організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

- забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства України, забезпечити   трудові відносини з водієм відповідно до вимог Кодексу законів України про працю;

- забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку ,визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; забезпечувати безпеку дорожнього руху;

- забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів; - мати в наявності резерв автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу та який повинен відповідати нормативу, згідно Постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 року №525;

 - забезпечувати регулярність перевезення пасажирів на маршруті не менше 95%;

- забезпечити після визначення переможцем та укладення договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

34. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету,  відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники  органів  державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

35. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної  системи  оцінки  пропозицій перевізників-претендентів. Сумарна кількість балів,  одержаних кожним перевізником-претендентом є підставою для визначення переможця  конкурсу.

36. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

37. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

38. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

39. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без  урахування показника переможця конкурсу. У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під  час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента,  який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного   маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

 40. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за  його  відсутності  голос  заступника голови конкурсного комітету).

41. Під час проведення засідання конкурсного комітету може здійснюватись технічний аудіозапис.  Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора  протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору.

42. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

43. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про: номери та назви об'єктів конкурсу; найменування перевізників-претендентів; результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;  рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

44. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядженням Білицького селищного голови протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу.

45. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються  на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження.

 46. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір на автобусному маршруті згідно з умовами визначеного конкурсу. У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У договорі визначаються умови перевезень на маршруті  (маршрутах) відповідно до умов конкурсів визначеного об'єкта конкурсу. Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо. Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить п'ять років. Строк дії договору не може бути продовжено, а маршрути включаються до об'єкта іншого конкурсу.

   47. Організатор  має  право не вводити в дію рішення конкурсного  комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації.  У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію,  не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

  48. Організатор має право:

- провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору, однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії   чинних документів на перевезення;

- достроково розірвати договір автомобільного перевізника в разі систематичного порушення ним умов договору або у разі припинення перевізником перевезень на маршруті і укласти  договір з автомобільним перевізником,  який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге  місце, на строк дії договору, який було розірвано, а у разі його відмови іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення   конкурсу;

- достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі виявлення фактів подання на конкурс  недостовірних  відомостей;

 - у разі відкриття нового  автобусного маршруту або рейсу укласти договір з автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців,  після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після  погодження організатором техніко-економічного  обґрунтування;

- у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору укласти договір  з автомобільним перевізником один раз на строк  до трьох місяців до проведення конкурсу;

 - у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету, договору укласти договір один раз на строк до трьох  місяців  з автомобільним перевізником для виконання перевезень, зумовлених  об'єктом конкурсу, та виставити об'єкт на новий конкурс;

- у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити  тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника  для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.

   49. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради шляхом створення робочих груп із залученням представників контролюючих органів   згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

50. Фінансування проведення конкурсу здійснюється  організатором  за рахунок власних коштів.

51. Розмір плати за участь у конкурсі не утримується .

52. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом   10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані  організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

 

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь