БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавського району Полтавської області

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України...

Дата: 26.01.2021 09:32
Кількість переглядів: 924

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про  запобігання корупції”,

“Про місцеве самоврядування в Украї ні”

та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20)

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Державний  бюджет  України (стаття 96).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

 1. Служба в органах  місцевого самоврядування, посадова особа та посади  в органах місцевого самоврядування  (стаття 1,2,3)
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
 3. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
 4. Основні  обов’язки та права  посадових осіб  місцевого самоврядування (статті 8,9).
 5. Прийняття на службу в органи місцевого  самоврядування  (стаття 10).
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)
 7. Класифікація посад в органах  місцевого  самоврядування (статті 14).
 8. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 15).
 9. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування стаття 16)
 10. Атестація  посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 17).
 11. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 12.  Підстави припинення служби в органах  місцевого самоврядування  (стаття 20).
 13.  Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).
 14.  Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).
 15.  Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

 

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

”Про  запобігання  корупції”

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2.  Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3). 

3.  Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4.  Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5.  Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

9. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

11. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 53).

13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

14. Спеціальна перевірка (стаття 56).

15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 4. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 5. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).
 6. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (ст.10)
 7. Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (стаття 20).
 8. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 25,26).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (статті 27-40).
 10. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 11. Порядок  формування рад  (стаття 45).
 12. Право комунальної власності (стаття 60).
 13. Місцеві бюджети (стаття 61).
 14. Доходи і видатки місцевих бюджетів (статті 63-64).
 15. Позабюджетні кошти  та місцеві податки і збори ( статті 68,69).

 

V. Питання на перевірку знання функціональних обов’язків державного реєстратора відділу виконавчого комітету Білицької селищної ради

 

1. Засади державної реєстрації прав (стаття 3).

2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4).

3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав. (стаття 5).

4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (стаття 6).

5. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав. (стаття 9).

6. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13).

7. Реєстраційна справа (стаття 17).

8. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19).

9. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (стаття 20, 21).

10. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (стаття 23).

11. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24).

12. Зупинення державної реєстрації прав (стаття 25).

13. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27).

14. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31).

15. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів (стаття 31-1).

 

VІ. Питання на перевірку знання функціональних обов’язків провідного спеціаліста відділу архітектури та земельних відносин виконавчого комітету

Білицької селищної ради

 

1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин, що стосуються землеустрою ( ст.12 Земельного кодексу України).

2. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування ( ст.122 Земельного кодексу України).

3. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються юридичним особам у постійне користування (п.6  ст.123 Земельного кодексу України).

4.Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України).

5. Суб’єкти державної експертизи (ст.7 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ), форми та види державної експертизи (ст.8,12 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ).

6.  Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України) та складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України);

7  .Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України).

8.Визначення поняття “ Кадастрові зйомки” (ст.198 Земельного кодексу України).

9. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

10. .Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України) та підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України) та  норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного кодексу України).

12. Поняття землеустрою (ст.181 Земельного кодексу України), мета , завдання  та зміст землеустрою ( ст.  182, 183,184 Земельного кодексу України)

13. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України).

14. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст.207 Земельного кодексу України).

15. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).


 

 

 

 

VІІ. Питання на перевірку знання функціональних обов’язків провідного спеціаліста (начальника) та спеціаліста служби у справах дітей гуманітарного відділу Білицької селищної ради 

 

 1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 2. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 3. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 4. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 5. Притулки для дітей служб у справах дітей (ст. 11 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 6. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 12 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 7. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст. 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 8. Прокурорський нагляд за додержанням цього Закону (ст. 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 9. Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).
 10. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 11. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 12. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 13. Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 14. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 15. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).
 16. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).
 17. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України).
 18. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).
 19. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України).
 20. Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України).

 

VIII. Питання на перевірку знання функціональних обов’язків спеціаліста ІІ категорії загального відділу виконавчого комітету Білицької селищної ради

 

 1.  Органи місцевого самоврядування (ст.18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 2. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст.21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 3. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації ( ст..23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 4. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності  (ст.. 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 5. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації ( ст..4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 6. Мобілізаційні підрозділи (ст.5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 7. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки (ст.8 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 8. Мета бронювання військовозобов’язаних (ст.24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 9. Організація і порядок бронювання військовозобов’язаних (ст.25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).
 10. Військові посади (ст.6 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 11. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу (ст.15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 12. Відстрочка від призову на строкову військову службу (ст.17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 13. Звільнення від призову на строкову військову службу (ст.18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 14. Граничний вік перебування на військовій службі (ст.22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 15. Звільнення з військової служби (ст.26  Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 16. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього (ст.37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 17. Строки військової служби (ст.23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 18. Звільнення від проходження зборів (ст.30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 19. Переведення військовозобов’язаних у відставку (ст.. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
 20. Загальні правила військового обліку (ст.33 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

 

 

 

  

Секретар селищної ради                                                                         А.О. Демиденко

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь