БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавського району Полтавської області

Правила благоустрою територій населених пунктів Білицької селищної територіальної громади

Дата: 20.07.2021 15:17
Кількість переглядів: 2171

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою територій населених пунктів Білицької селищної територіальної громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, розташованих на території населених пунктів, що входять до складу Білицької селищної територіальної громади (далі – громада). Правилами регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території громади органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками та працівниками, об’єднаннями громадян  та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою громади забезпечують Білицька селищна рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території громади.

1.4. Повноваження Білицької селищної ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Білицька селищна рада та її виконавчі органи забезпечують вільний доступ для жителів громади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про поховання та похоронну справу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання пива та слабоалкогольних напоїв», «Про заходи щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ураїни щодо захисту населення від впливу шуму», «Про регулювання містобудівної діяльності», чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до юридичної відповідальності, встановленої законодавством України. 

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

2.1.2. Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населених пунктів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.3. Бульвар – озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або набережної з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

2.1.4. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

2.1.5. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності, і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки), а також сміття з вулиць (крім листя в період масового листопаду) та відходи після ремонту.

Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів, або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції, і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

2.1.6. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.7. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

2.1.8. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.9. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.10. Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, кущі, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки або аншлаги, будинки-пости;

11) рекламні засоби для розміщення зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) садові лави;

19) меморіальні дошки;

20) громадські вбиральні;

21) паркани;

22) інші елементи благоустрою громади.

2.1.11. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.12. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.13. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.1.14. Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

2.1.15. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

2.1.16. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.1.17. Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

До малих архітектурних форм належать:

1) альтанки, павільйони, навіси;

2) паркові арки (аркади) і колони (колонади);

3) вуличні вази, вазони і амфори;

4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

5) монументальна, декоративна та ігрова скульптура;

6) вуличні меблі (лавки, лави, столи);

7) садово-паркове освітлення, ліхтарі;

8) сходи, балюстради;

9) паркові містки;

10) обладнання дитячих ігрових майданчиків;

11) павільйони зупинок громадського транспорту;

12) огорожі, ворота, грати;

13) меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);

14) рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски;

15) інші об’єкти, визначені законодавством.

2.1.18. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

2.1.19. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, сніго- прибиральних та інших машин і механізмів.

2.1.20. Металевий гараж (тимчасова металоконструкція) – елемент благоустрою для зберігання транспортних засобів з терміном експлуатації, встановленим правоустановчим документом, який виконується з полегшених металоконструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту.

2.1.21. Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд.

2.1.22. Місце для організації ярмарку – об’єкт благоустрою з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

2.1.23. Набережна – озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль вздовж берега річки чи іншої водойми.

2.1.24. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій громади, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначення, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, набережні;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

- місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

- мости, шляхопроводи;

- місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

- місця розташування рекламних засобів;

- інші території загального користування в межах громади;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах громади.

2.1.25. Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні, або створені людиною об’єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

2.1.26. Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

2.1.27. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

2.1.28. Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.

2.1.29. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.30. Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.31. Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

2.1.32. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

2.1.33. Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.34. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

2.1.35. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.36. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.37. Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.38. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населенного пункту та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.39. Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

2.1.40. Суб’єкти у сфері благоустрою громади  – учасники відносин у сфері благоустрою, а саме: органи державної виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.41. Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.42. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.43. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність,  спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.44. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).

2.1.45. Шляхопровід – інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з’їзду на іншу дорогу.

2.1.46. Ярмарок – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

2.1.47. Пайова участь – внесок на утримання об’єктів благоустрою громади, який сплачується до цільового фонду бюджету громади власниками будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення грошовими коштами.

2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені кодексами України, законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про планування та забудову територій», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ 3. Права та обов’язки громадян

у сфері благоустрою громади

 

3.1. Громадяни у сфері благоустрою громади мають право:

3.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою громади.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою громади.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою громади.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою громади та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну  чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою громади зобов’язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані власні, або закріплені за ними в установленому порядку території. При будівництві будинків, споруд та інших об’єктів озеленювати та упорядковувати земельні ділянки за рахунок власних коштів, відповідно до затверджених проектів.

3.2.2. Неухильно дотримуватися вимог (положень) цих Правил.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших громадян та суб’єктів благоустрою громади.

3.2.4. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.5. Укладати самостійно, або разом з іншими громадянами, договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).

Власники, або користувачі житлових будинків приватного сектора зобов'язані укладати договори на вивезення і зберігання (захоронення, знешкодження) твердих побутових відходів з виконавцями відповідних послуг.

Забороняється складування будівельних матеріалів, а також винесення сміття з прибудинкових територій на проїзну частину доріг та зелену зону.

3.2.6. Дотримуватись правил утримання домашніх тварин на території громади.

3.2.7. Власники житлових будинків зобов’язані забезпечувати наявність номерних знаків на власному житловому будинку та виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.  

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою громади

 

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою громади мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів громади та заходів з благоустрою їх територій.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою території громади.

4.1.3. Користуватись об’єктами благоустрою громади, брати участь в заходах з благоустрою території громади, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів та тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

4.1.4. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням вимог щодо благоустрою території громади або призводять до її нецільового використання.

4.1.5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та/або майну юридичної особи.

4.1.6. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою, які їм належать.

4.1.7. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою території громади.

4.1.8. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників, балансоутримувачів об’єктів благоустрою. 

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою громади зобов’язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі закріплені за ними об’єкти благоустрою (їх частини) та прилеглі території.

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил. Забороняти на закріплених територіях паркування та зберігання транспортних засобів у комерційних цілях (як автостоянки або парковки) без дозволу Білицької селищної ради та її виконавчих органів.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель, споруд, огорож за рахунок власних коштів. Регулярно оновлювати написи назв вулиць та номерних знаків на будинках, назви підприємств, установ, організацій тощо.

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини. Об’єктам торгівлі за власний рахунок усувати пошкодження доріг, які використовуються для доставки товарів.

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.2.7. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті і належному стані.

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства.

4.2.9. Вивозити, або, на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм.

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами, затвердженими уповноваженим органом. 

4.2.12. Відповідно до встановлених норм та правил за рахунок власних коштів впорядковувати надані земельні ділянки та прилеглі території.

4.2.13.Розташовувати об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг на територіях парків та біля пам’ятників культурної та історичної спадщини виключно за погодженням з відповідними виконавчими органами Білицької селищної ради, органами Держпродспоживслужби.

4.2.14. При будівництві будинків, споруд та інших об’єктів озеленювати та упорядковувати земельні ділянки та прилеглі території за рахунок власних коштів, відповідно до затверджених проектів. Після завершення будівельних або ремонтних робіт приводити прилеглу територію та, за умови пошкодження, іншу територію у первинний стан, для чого покласти новий шар асфальтобетонного покриття або плитку. При цьому, суб’єкт благоустрою повинен обрати покриття, яке переважає на сусідніх територіях, щоб забезпечити однаковий охайний вигляд територій.

4.2.15. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, іншими законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою                                                                   та утримання території громади 

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами, або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином, або обов’язок з утримання якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

5.1.6 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території), та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Договори відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Договори укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчими органами Білицької селищної ради.

5.1.9. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.1.10. Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах підприємств. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої території встановлюються на відстані 30 м еквідистантно від визначеної межі землекористування підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків, рекламних засобів встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди. Закріплення додаткових територій здійснюється за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради.

5.1.11. У разі, якщо громадяни, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці не виконують своїх обов’язків у сфері благоустрою населених пунктів, здійснення заходів з відновлення благоустрою на територіях зазначених осіб (прилеглій території або закріпленій за ними території) покладається на комунальні підприємства громади, визначені за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради.

Заходи з відновлення благоустрою, що здійснюються комунальними підприємствами населених пунктів, включають:

- прибирання побутового та будівельного сміття;

- косіння бур’яну та знищення карантинних рослин;

- відновлення асфальтного чи іншого покриття, яке не відновлене після розриття;

- прибирання листя, гілок та повалених дерев;

- прибирання або відновлення повалених парканів;

- інші заходи з відновлення благоустрою.

У разі здійснення вищевказаних заходів комунальними підприємствами громади жителі громади, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці зобов’язані сплатити кошти пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

1) Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, інформаційних щитів, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

-  забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється  на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Пошкодження зелених насаджень, розпалювання багаття, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Рух автомобільного транспорту по території парків, скверів, садів заборонено, крім спеціального транспорту.

2) Пам’яток культурної та історичної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, у порядку, визначеному законодавством.

Використання пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Власники пам’яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

Не допускається фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з виконавчим комітетом Білицької селищної ради та органом охорони культурної спадщини.

 

3) Майданів, площ, набережних.

Благоустрій та утримання майданів, площ, здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

4) Доріг, вулиць (провулків, проїздів).

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вони мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з відповідними органами МВС України, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

Власники дорожніх об’єктів, або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів, або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з відповідними органами МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

- разом з відповідними органами МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” вулиць і доріг населених пунктів, зобов’язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” вулиць і доріг населених пунктів, зобов’язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності, проводити обробку протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі, або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також відповідні органи МВС України;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

У межах „червоних ліній” вулиць і доріг населених пунктів забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники, паркани (огорожі) та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта, або уповноваженого ним органу, та погодження з відповідним органом МВС України.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

Всі дорожні об’єкти, згідно з їх класифікацією та значенням, підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради, за умови погодження з відповідними органами МВС України.

5) Пляжів.

Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів.

Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень. Особи, які утримують пляжі:

- забезпечують громадян питною водою;

- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

- забезпечують належний санітарно-технічний стан туалетів;

- встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, та забезпечують вивезення сміття.

 

На території пляжів заборонено:

- порушувати правила поведінки на воді;

- приводити домашніх тварин;

- приносити скляну тару;

- засмічувати пісок;

- ловити рибу;

- розпалювати багаття.

 

6) Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим комітетом Білицької селищної ради за рахунок коштів бюджету громади в межах планових асигнувань.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об’єкти культурної спадщини, забезпечується виконавчим комітетом Білицької селищної ради за рахунок коштів бюджету громади в межах планових асигнувань.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконкому сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруться на державний облік і можуть бути перенесені тільки з дозволу Обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій та за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

7) Місць для стоянки транспортних засобів.

На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або відповідним актом виконавчого комітету Білицької селищної ради.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- розпалювати вогнища;

- торгівля без дозволу власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з Управлінням служби безпеки дорожнього руху;

- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

Паркування транспорту здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009р. №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».

8) Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

9) Місць для організації ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі та святкової виносної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів. 

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Порядку провадження торговельної діяльності та Правилам торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006р. №833, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі або святкової виносної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної або святкової виносної торгівлі, зобов’язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

- укласти договір на прибирання території та вивезення твердих побутових відходів;

- встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;

- забезпечити встановлення тимчасових громадських туалетів;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Для організації ярмарку, майданчика сезонної торгівлі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані отримати дозвіл згідно з діючим законодавством.

Виносна торгівля під час проведення загальносільських святкових заходів здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Білицької селищної ради.

Контроль за порядком організації ярмарків, сезонної та святкової виносної торгівлі здійснюють в межах повноважень відповідні виконавчі органи Білицької селищної ради та державні контролюючі органи.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації,  цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться підприємством, установою, організацією, яка здійснює управління житловим фондом, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки за власний рахунок.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як відумерла спадщина, проводиться виконавчим комітетом Білицької селищної ради..

5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.

5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на  проїздах, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках, газонах, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, тощо.

5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів. Спалювання листя не допускається.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог законодавства.

5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані відповідно до цих Правил та вимог чинного законодавства України.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає виконавчий комітет Білицької селищної ради.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до законодавства.

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

5.6. Порядок санітарного очищення території громади

5.6.1. Санітарне очищення території громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території громади відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконавчого комітету Білицької селищної ради, вимог чинного законодавства України.

5.6.2. Відповідальність за здійснення механізованого та ручного прибирання територій, вжиття протиожеледних заходів на території громади несуть:

1) покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, набережних, площ, за кошти бюджету громади – спеціалізовані комунальні підприємства;

2) дворів, тротуарів, вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, – організації, які здійснюють управління житловим фондом;

3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини сільських проїздів, прилеглих до житлового фонду відомств, – відповідні відомства;

4) тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – власники домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку здійснює виконавчий комітет Білицької селищної ради;

5) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, – балансоутримувачі будівель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

6) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – відповідні підприємства, установи, організації, приватні підприємства, громадяни, які є власниками або користувачами таких ділянок;

7) тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі – суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

8) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – відповідні підприємства, що їх експлуатують;

9) територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 метрів навколо них – суб’єкти господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

10) прилеглих до гаражів на відстані 30 метрів навколо них – гаражно-будівельні кооперативи, власники (користувачі, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;

11)прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тягових підстанцій у радіусі 30 м – підприємства, установи, організації, на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

12) автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – відповідні підприємства, організації, які здійснюють управління житловим фондом, або інші організації та особи, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;

13) зелених насаджень парків, парків культури та відпочинку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – балансоутримувачі;

14) мостів, пішохідних переходів – їх балансоутримувачі;

15) місць встановлення сміттєзбірників – балансоутримувачі території;

Прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

Рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання й інші території в межах території громади.

Території, землі яких відносяться до резерву громади, закріплюються за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями для прибирання та утримання в належному санітарному стані за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради.

5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на  сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на 10 днів; 

6) утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів у належному санітарному та технічному стані;

7) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) регулярно знищувати бур’яни, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

11) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

12) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

13) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

15) не допускати пошкодження елементів благоустрою, розташованих на прилеглих територіях;

16) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

17) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торговельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – на території вказаних об’єктів;

4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.6. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН 42-128-4690. «Санітарні правила утримання території населених місць».

5.6.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.8. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні вивозитися на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище, інші місця, визначені виконавчим комітетом Білицької селищної ради;

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком без застосування хлоридів. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.6.9. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.10. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів проводиться в порядку, визначеному виконавчим комітетом Білицької селищної ради.

5.6.11. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.12. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

5.6.13. Балансоутримувачі, організації, які здійснюють управління житловим фондом, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії, або проводити ці роботи самостійно.

5.6.15. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.6.16. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням сільської ради місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.17. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.18. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території громади, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

5.6.19.Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконавчий комітет Білицької селищної ради..

 

5.7. Додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах

Підприємства, організації і установи, незалежно від форм власності і відомчої належності, громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані і повинні виконувати наступне:

5.7.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

5.7.2. Забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівнів звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

5.7.3. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

Захищеними слід вважати такі об’єкти, які розташовані в таких приміщеннях і на територіях:

  • житлових будинків і прибудинкових територіях;
  • лікувальних, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
  • готелів і гуртожитків;
  • розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
  • інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків.

5.7.4. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

            5.7.5.Передбачені пунктами 5.7.1. – 5.7.3. вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено і погоджено з виконкомом сільської ради;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів сіл громади, інших свят, відповідно до рішень сільської ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, фейєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із виконавчим комітетом Білицької селищної ради.

5.7.6. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з використанням звуковідтворювальної апаратури, музичних інструментів, ігрових автоматів та інших джерел побутового шуму, в обов’язковому порядку в Держпродспоживсліжбі оформляють відповідний паспорт із зазначенням необхідних даних про об’єкт, підпорядкування, способів і часів відтворення шуму в залежності від специфіки роботи закладу та максимально допустимих рівнів шуму, встановлених дослідним шляхом відповідно до санітарних норм.

5.7.9. Обмежується режим роботи підприємств громадського харчування та сфери послуг, які розташовані безпосередньо в житлових будинках та у вбудовано-прибудованих приміщеннях, до 23 години.

5.7.10. Особливі умови здійснення певних видів діяльності, що супроводжується шумом, після 22 години:

- проведення дискотек у спеціально відведених місцях, святкування ювілеїв, весіль, днів народжень у закладах громадського харчування із музичним оформленням в п’ятницю та суботу до 23 години;

- використання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів в закладах громадського харчування, розважального та грального бізнесу, які розташовані в окремих будівлях, або в місцях, віддалених від житлових масивів, з подовженим режимом роботи за умови, що рівні їх звучання не перевищуватимуть меж, установлених санітарними нормами.

5.8. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.8.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити та/або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, сміттям, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, витрушувати килими та інші речі, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;

13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

14) самовільно встановлювати рекламні засоби, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження зі спеціалізованим підприємством та відповідними органами МВС України;

16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, за умови їх відведення, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

18) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

23) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

24) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

25) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

26) забороняється вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

27) спалювати сміття, опале листя, гумотехнічні вироби, побутові, промислові та інші відходи на території населенного пункту, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами;

28) використовувати неохайний і несправний транспорт, здійснювати парковку автотранспорту на елементах благоустрою;

29) забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, перевезенні сміття на звалище;

30) допускати заростання бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій;

31) торгувати з рук, з машини, або іншим чином у невстановлених місцях;

32) проїзд у забрудненому одязі у пасажирському транспорті;

33) в’їзд на кладовища транспортними засобами з метою встановлення намогильних споруд без дозволу адміністрації кладовища;

34) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України. 

5.9. Обмеження реалізації та споживання пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Білицької селищної  територіальної громади

5.9.1. Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

- на вулицях;

- у закладах охорони здоров’я;

- у навчальних та освітньо-виховних закладах;

- у громадському транспорті, на зупинках транспорту;

- у закладах культури;

- у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

- у під’їздах житлових будинків;

- на дитячих майданчиках;

- на спортивних майданчиках;

- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

- у парках, скверах, та на пляжах, крім у стаціонарних об’єктах ресторанного бізнесу.

5.9.2. Забороняється паління тютюнових виробів:

- у закладах охорони здоров’я;

- у навчальних та освітньо-виховних закладах;

- на дитячих майданчиках;

- на спортивних майданчиках;

- у під’їздах житлових будинків;

- у громадському транспорті.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, паління тютюнових виробів:

- у закладах громадського харчування;

- у приміщеннях органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

- у приміщеннях закладів культури;

- у приміщеннях закритих спортивних споруд;

- у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

 5.10. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

5.10.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.10.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.10.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

1) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.10.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.10.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

5.10.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Ширина прибережних захисних смуг у межах населених пунктів сіл складає – 25 метрів;

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.10.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається чинним законодавством.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою громади

6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

 6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з відповідними органами МВС України.

6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

6.2.2. Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пуктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджету залежності від підпорядкування об єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затвердженої наказом Держбуду України від 24.12.2001 р. №226.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

6.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян-власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.7. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

6.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник зобов’язаний оформити дозвіл на видалення зелених насаджень в установленому порядку, після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

6.2.13. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється згідно з Положенням про порядок видалення зелених насаджень. При видаленні зелених насаджень сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

6.2.14. На території зелених насаджень забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

3) вивозити і запалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя тощо;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати рекламні засоби, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

7) влаштовувати стоянки автомашин;

8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

9) влаштовувати ігри на газонах;

10) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

11) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні засоби, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

12) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

13) рвати квіти, ламати гілки дерев;

14) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

6.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності, та зелених насаджень загального користування – на балансоутримувачів;

2) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, культури, охорони здоров’я тощо;

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня відведення ділянки під будівництво – на замовників будівництва;

5) на пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Білицької селищної ради;

6) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», Правил забудови, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» та інших нормативних актів.

6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

6.3.3. Всі види проектних робіт на території громади здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови.

6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, які відповідають вимогам ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації для будівництва».

6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати повідомлення, декларацію або дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

6.3.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.

6.3.7. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим управлінням містобудування та архітектури.

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим виконавчим комітетом Білицької селищної ради;

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

6.3.8. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

6.5. Порядок утримання пам’ятників культурної та історичної спадщини

6.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

6.5.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.5.3. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта.

6.5.4. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

6.5.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

6.5.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятнику культурної та історичної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.5.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.5.8. Пам’ятки культурної та історичної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо).

6.6. Порядок утримання спортивних споруд

6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю, або уповноважені ними органи, зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.

6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

6.6.5. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

6.6.6. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин

6.7.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.7.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.7.4. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.7.5. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасадах будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом.

6.7.6. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати діючим технічним умовам та Державним будівельним нормам.

6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна, або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.8.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110, та Закону України «Про гастрольні заходи в Україні».

6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

6.8.6. Місця для тимчасового розміщення пересувних механізованих атракціонів визначаються за рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради.

6.9. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

6.9.1. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) та прилеглої території (10 м по периметру споруди) здійснюється їх балансоутримувачами. 

6.9.2. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.9.3. Власники тимчасових споруд зобов’язані розмістити на споруді інформаційну табличку, в якій необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові власника, номери правовстановлюючих документів на землю, адресу земельної ділянки та контактний телефон власника.

6.9.4. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється урна для сміття.

6.9.5. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

6.9.6. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.9.7. Власники тимчасових споруд зобов’язані укладати договори із спеціалізованим підприємством на вивезення відходів.

 

6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються відповідно до «Правил розміщення зовнішньої реклами».

6.11. Порядок утримання мостів, шляхопроводів

6.11.1. Утримання мостів, шляхопроводів, здійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів.

6.11.2. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, косіння бур’янів на відкосах та прилеглих територіях, при необхідності проводиться миття проїзної частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів.

6.11.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.

6.11.4. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.11.5. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

6.11.6. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

6.11.7. Забороняється проїзд по спорудах та під ними транспортних засобів із понаднормативними навантаженнями або негабаритними вантажами без оформленого належним чином дозволу.

6.11.8. Забороняється:

1) причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

2) купатися, мити автомобілі, прати білизну, ловити рибу з мостів та під мостами, в межах їх охоронних зон.

6.12. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

6.12.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач.

6.12.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з діючими технічними нормами та правилами.

6.12.3. Кожен учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.12.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження зі спеціалізованим підприємством та відповідними органами МВС України забороняється.

6.12.5. Габаритно-ваговий контроль та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування вантажних автомобільних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

6.13. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок та інших)

6.13.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.13.2. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

6.14. Порядок утримання парканів

6.14.1. Порядок утримання парканів здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-5-2011 Благоустрій територій та інших нормативних актів.

6.14.2. Вимоги щодо порядку утримання парканів є обов’язковими для всіх власників (користувачів) земельних ділянок, по межах яких встановлено паркани.

6.14.3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду парканів та утримувати їх у належному санітарному стані;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних конструкцій парканів;

3) змінювати зовнішній вигляд парканів з боку вулиці тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів.

6.14.4. Висота міжсадибних парканів не повинна перевищувати 2 м від рівня ґрунту.

6.15.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами населених пунктів щодо організації робіт з утримання парканів у належному стані визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів                              та елементів благоустрою суб’єктами господарювання,                                            що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, здійснюється відповідно до умов цих Правил, в радіусі 10 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи, відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

7.1.3. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів із прилеглою територією здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво, з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.2.5. Планування і забудова території териториіальної громади, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.

7.2.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм і правил та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території.

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт згідно ДСТУ 218-03449261-095-2002, вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

6) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 

7) негайно, не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

8) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

9) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

10) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

- дозвільного документа компетентного органу у сфері містобудівної діяльності;

- узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

11) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи із запобігання запилювання повітря;

12) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

13) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій території відповідно до проекту;

14) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів;

15) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

16) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк.

7.2.7. Виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання) здійснюється згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на таких умовах:

1) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце розриття стандартними бар'єрами чи огорожами згідно ДСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування»;

- у темну пору доби, або при обмеженій видимості, встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

- встановити шляхові знаки і покажчики згідно ДСТУ-4100-2002;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити покажчики об’їзду згідно ДСТУ-4100-2002 ;

- у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

2) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

3) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

4) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

5) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

6) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

7) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху транспорту та пішоходів з виділенням місць їхнього руху відповідними дорожніми знаками згідно ДСТУ-4100-2002. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

8) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками згідно ДСТУ-4100-2002, до будмайданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;

9) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

10) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, дорожні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

11) відновлення благоустрою після завершення робіт, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки; 

12) зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;

13) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб;

14) виконання робіт включає відновлення благоустрою, а саме: відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

15) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

16) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим отриманням листа-погодження на порушення благоустрою у відповідному виконавчому органі Білицької селищної ради.

7.2.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснює виконавчий комітет Білицької селищної ради та інші державні органи відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

7.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території громади, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю, або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.3.3. Якщо організатором, або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Білицька селищна рада в особі її виконавчих органів, розпорядженням селищного голови або рішенням виконкому селищної ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити прибирання та вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття. Кількість встановлених урн повинна забезпечувати дотримання чистоти та санітарних норм.

7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

 

7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

7.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

7.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території громади

8.1. Контроль у сфері благоустрою громади спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Контроль за виконанням цих Правил у межах своєї компетенції здійснюють:

- Білицька селищна рада;

- виконавчий комітет Білицької селищної ради та інші виконавчі органи ради;

- селищний голова та його заступники, старости;

- інші уповноважені органи і посадові особи, а також громадські організації.

8.2. Контроль за станом благоустрою громади, виконанням цих Правил, у тому числі за охороною зелених насаджень, водоймищ, пам’ятників культури, археології та історичної спадщини, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій Білицька селищна рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою громади здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою громади здійснюється громадськими інспекторами благоустрою, депутатами Білицької селищної ради згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Громадські інспектори благоустрою, депутати селищної ради:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою громади;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

8.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ 9. Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою

9.1. Пайова участь впроваджується з метою залучення власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в здійсненні ефективного утримання об’єктів благоустрою.

9.2. Пайову участь сплачують власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на бездоговірній основі у разі невиконання ними заходів з відновлення благоустрою на своїй території, прилеглій території, або закріпленій за ними території, та у разі здійснення цих заходів комунальними підприємствами громади.

9.3. Розмір коштів пайової участі встановлюється на рівні затрат, фактично понесених комунальними підприємствами громади під час відновлення благоустрою на територіях громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців (прилеглій території або закріпленій за ними території).

9.4. Кошти пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою сплачуються на бюджетний рахунок цільового фонду бюджету громади у 7-денний строк з дня отримання відповідної вимоги.

9.5. Виконавчий комітет Білицької селищної ради:

- координує та контролює діяльність комунальних підприємств зі здійснення заходів з відновлення благоустрою та залучення власників будівель і споруд до сплати коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

- визначає обсяг пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою;

- приймає рішення щодо використання коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

- здійснює контроль за сплатою коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та вживає заходів до їх стягнення у судовому порядку;

- інші повноваження відповідно до законодавства у сфері благоустрою.

Розділ 10. Відповідальність за порушення цих Правил

10.1. Невиконання або порушення передбачених цими Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, передбачену ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Білицької селищної ради та її виконавчого комітету.

10.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою громади з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території населених пунктів;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населений пунктів, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території громади;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території громади тощо.

10.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

10.4. Допущення порушень не звільняє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою. У разі порушення цих Правил особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт, або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

10.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами, або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

10.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

10.7. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 10.6 цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами, або, за домовленістю з балансоутримувачем, перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

10.9. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи  проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

10.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

10.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконавчого комітету Білицької селищної ради, на облаштування одного квадратного метра території населених пунктів громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до цих Правил

11.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення сесією Білицької селищної ради.

 

Секретар ради                                                                        О.О. Демиденко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь