БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавського району Полтавської області

Дитячий табір відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята» інформує, що з 05 січня 2022 початок заїзду /зміни на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, тривалість зм

Дата: 21.12.2021 13:16
Кількість переглядів: 450

До Закладу направляються діти віком від 7 до 18 років. Дитячий табір відпочинку «Соколята» знаходиться в м.Хирів, Львівської області. Згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 05.07.2021 року № 377 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02 серпня 2021 р. за № 994/36616) відпочинок та оздоровлення за бюджетні кошти Мінсоцполітики закуповуються послуги з оздоровлення та відпочинку шляхом придбання путівок до Закладів для оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Розподілом та оформленням путівок займаються Обласні Департаменти соціального захисту населення. Просимо розповсюдити інформацію по структурним підрозділам та подати списки бажаючих в Обласні Департаменти соціального захисту населення. Додатково додаємо порядок прийому дітей до табору та внутрішній розпорядок. І. Порядок прийому дітей до табору 1. 1. Прийом дітей розпочинається з 8 години. 1.2. Табір приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком з 7 до 17 років включно. З урахуванням профілю діяльності та медико-психологічних показників здоров’я дитини засновником (власником) можуть встановлюватись окремі обмеження щодо приймання дітей до табору як за віком, так і застаном здоров’я. 1.3. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх заміняють) та інших джерел, не заборонених законодавством. 1.4. Дитячий табір «Соколята» приймає дітей у строки, зазначені в путівці. 1.5. До дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують. 1.6. Прибувши до табору, батьки (або особа, яка заміняє) повинні надати методисту (старшому вожатому) належним чином оформлену путівку та медичну довідку встановленого зразка, затвердженого МОЗ. Путівка до дитячого закладу - це документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в ньому і визначає перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в цьому таборі. 1.7. У разі встановлення, під час прийому дитини на відпочинок, факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена у Дитячий табір «Соколята» без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленною медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного віку) така дитина неприймається до дитячого табору «Соколята» і відбуває до місця проживанняз батьками чи особою, яка її супроводжує. Завідувачем табору або відповідальною особою за проведення заїзду на зміну (методистом, старшою вожатою) складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник такого акта залишається у завідувача дитячий табору «Соколята» 1.8. Діти, які направляються в Дитячий табір «Соколята» , повинні мати з собою: - святковий одяг - сорочки (хлопцям – 2шт., дівчатам – біла блуза), - кімнатне взуття (одна пара взуття для перебування в кімнаті, спортивне взуття), - купальні та спортивні костюми, - білизну ( не менше 3-х комплектів), - головний убір (не менше 3-х), - шкарпетки (не менше 4-х пар), - предмети особистої гігієни (зубна щітка з футляром, паста, мило, гребінець, носові хустинки), -теплий одяг (на випадок дощу, куртка). 1.9. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в Дитячий табір «Соколята» необхідних лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згодуна внесення і використання за необхідності персональних даних дитини в базу даних ДОТ«Артек-Прикарпаття». 1.10. Діти, які перебувають у таборі повинні: - дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; - підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями,практичними навичками здорового способу життя; - дотримуватися морально-етичних норм; - бережливо ставитися до державної комунальної та приватної власності; - брати посильну участь у суспільно-корисній праці. 1.11. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, мають право: - ознайомитися з положенням дитячого табору, правилами перебування дитини,змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм; - брати участь в організації та проведенні заходів; - захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах. 1.12. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, зобов'язані: - забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни; - провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам; - забезпечити проходження дитиною медичного обстеження; - подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини; - відвідувати дитину в дитячому таборі у визначений день та час, забрати її устрок визначений у путівці; - відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини; - у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені таким закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання. 1.13. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їхзаміняють, за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі. ЗАТВЕРДЖЕНО Директор табору «Соколята» Фляк М .М ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВІДПОЧИВАЮТЬ в дитячому таборі "Соколята" I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають у дитячому таборі «Соколята» , розроблені на підставі Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Проохорону дитинства", "Про позашкільну освіту", Типового положення про дитячийоздоровчий заклад оздоровлення та відпочинку, Державних санітарних правил і норм,інших нормативно-правових актів з питань оздоровлення та відпочинку дітей. 1.2. Виконання Правил внутрішнього розпорядку обов'язкове для всіх дітей, які є відпочивальниками дитячого табору «Соколята». 1.3. Усі питання, пов'язані з виконанням правил внутрішнього розпорядку дітьми, які відпочивають , вирішує адміністрація ТОВ «Лаяр Сіті» та адміністрація дитячого табору «Соколята» , у межах даних їй прав. 1.4. Особисті цінні речі (мобільні телефони, ноутбуки, планшети, ролики, скейти, вироби з дорогоцінного металу, музичні інструменти, та інші цінні особисті речі) не єнеобхідністю для відпочинку в дитячому таборі «Соколята» тому адміністрація ТОВ «Лаяр Сіті» , структурним підрозділом якої є дитячий табір «Соколята» та працівники табору відповідальності за їх втрату та псування не несуть. Формування загонів здійснюється адміністрацією дитячого табору за день до заїзду відповідно довікових особливостей дітей і внутрішніх можливостей табору. Адміністрація НЕ формує загони з різновіковою категорією (більше двох років різниці між дітьми в загоні). 1.5. Адміністрація дитячого табору має право в день заїзду переводити дітей із загону в загін без узгодження з ними або їх батьками. 1.6. Дитину, яка прибула в табір і виявила бажання бути зарахованою в інший загін, вже після його формування, адміністрація дитячого табору за можливості направляє в бажаний загін у урахуванням вікових особливостей. 1.7. В день зарахування в табір усі діти мають бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в дитячому таборі «Соколята» режимомдня, пройти інструктаж з профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми і підлітками, дотримання ними санітарно-гігієнічних правил відповідно до затвердженої програми. II. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ В ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ 2.1. Діти, які відпочивають в дитячому таборі, мають право: - на отримання усього комплексу послуг, передбачених функціонуванням дитячого табору «Соколята» в період, зазначений в Путівці; - на відношення до себе з боку працівників табору відповідно до існуючих психолого-педагогічних стандартів. 2.2. Діти, які відпочивають в дитячому таборі, зобов'язані: - строго дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, режиму дня в дитячому таборі «Соколята» ; - дотримуватись правил техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, санітарно-гігієнічних правил і інших інструктивних матеріалів дитячого табору; - здійснювати елементарну трудову діяльність, що включає прибирання свого спального місця,утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистої гігієни,підтримувати порядок на території; - бережливо відноситись до майна табору; - шанобливо ставитися до працівників дитячого табору, інших дітей. 2.3. Дітям, які відпочивають в дитячому таборі, забороняється: - покидати територію табору без супроводу дорослих; - привозити в табір і вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні речовини; - привозити в табір будь-які піротехнічні засоби, ножі, рогатки і інші небезпечні предмети. IІІ. ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ДТ БАТЬКАМИ 3.1. Право відвідувати дитину в таборі мають тільки її батьки або особи, що їх замінюють. Інші особи можуть відвідувати дитину тільки за наявності в них нотаріально завіреного доручення від батьків або осіб, що їх замінюють, встановленого законодавством зразка. 3.2. Відвідування дітей особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння недопускається. 3.3. Відвідування дітей у таборі можливе в будь-який день з 15.00 до 19.00. 3.4. На час відвідування дитини в таборі її батьки або особи, що їх замінюють,переймають на себе повну відповідальність за збереження життя і здоров'я дитини. 3.5. Пересування батьків і інших сторонніх осіб по території табору, а тим більше відвідування ними спальних корпусів, їдальні та інших приміщень категорично заборонене. ІV. ДОСТРОКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ДИТЯЧОГО ТАБОРУ 4.1. Дитина, яка відпочиває в ДТ, може бути достроково відрахована з табору за заявою батьків або осіб, що їх замінюють. При цьому повна або часткова вартість путівки невідшкодовується. 4.2. Дитину, яка відпочиває в ДОТ, адміністрація може достроково відрахувати з табору без відшкодування вартості путівки в наступних випадках: - систематичне невиконання правил внутрішнього розпорядку, порушення режиму табору; - агресивна поведінка, створення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я самої дитини і тих, хто її оточує; - паління, вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин; - крадіжка та інші протиправні дії; - нанесення матеріального збитку майну табору, співробітникам, дітям (при цьому матеріальну відповідальність несуть батьки дитини або особи, що їх замінюють). V. ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ В ДТ 5.1. За зразкову поведінку, активну участь у громадському житті ДТ, високі особисті досягнення дитина може бути заохочена через: - оголошення подяки; - нагородження грамотою; - нагородження цінним подарунком. 5.2. Інформація про заохочення доводиться до відома дитячого і педагогічного колективів дитячого табору «Соколята» . З повагою, Директор табору «Соколята» Фляк М.М. Контактний номер телефону для зворотнього зв’язку +380930183887


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь